• Lag en kode som tenner de ulike ledlysene på micro:bit. Lysene har koordinatene (x,y)
  • Lyset øverst til venstre har koordinater: (0,0)
  • Gjør endringer i koden for å finne koordinatene til de andre lysene.
  • Hva gjør denne koden?
  • Hva vil denne koden gjøre? Kan du se hvorfor og kan du se hvorfor den har en løkke som gjentar noe fem ganger?