Oppgave 1

a)
Klassen din vil lage en statistisk undersøkelse over antall av ulike typer kjæledyr i klassen. Her er oversikten.

Katt: 7
Hund: 5
Fugl: 3
Fisk: 2
Andre dyr: 3
Ingen: 4

Vi skal nå lage en kode som viser denne oversikten i et diagram.

  • Vi må importere biblioteket: pyplot fra matplotlib
from matplotlib import pyplot
  • Vi trenger en liste x for de ulike typene kjæledyr
  • Vi trenger en liste y for de ulike frekvensene(antallene)
x = ["Katt", "Hund", "Fugl", "Fisk", "Andre dyr", "Ingen"]
y = [7,5,3,2,3,4]
  • Nå må vi bruke pyplot til å lage et stolpediagram over dataene i x og y.
pyplot.bar(x,y)
pyplot.show()
  • Prøv å legg disse linjene inn i koden for å få en tittel på x- og y-aksen. Hvor i programmet bør denne koden stå?
pyplot.xlabel("Ulike kjæledyr i klasssen")
pyplot.ylabel("Antall")

b)
Prøv å lag en oversikt over favoritt Premier League -lag i klassen.
c)
Gå inn på yr.no-velg Moss og langtidsvarsel.
Lag en oversikt over forventet makstemperatur de neste 7 dagene.
Tips:

  • x = [«dag» , «dag», …….]
  • y =[temp , temp, ……]


Du kan bruke et linjediagram for å vise forventet utvikling over tid:

pyplot.plot(x,y)

Hva bør du endre x-label og y-label til?

Oppgave 2

Svein har gjennomført en undersøkelse på 10 elever i klassen. Han har spurt hvor mange digitale enheter (Pc, Mac, Pad, mobil..) der er hjemme hos hver av dem.
Her er antallene han fikk av de ti han spurte:
7 – 4 – 5 – 9 – 2 – 4 – 10 – 5 – 7 – 5

a)
Svein vil lage en kode som gir han gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde på dataene han har samlet inn.

  • Svein må importere biblioteket statistics og fra statistics må han importere en funksjon som heter mode:
import statistics
from statistics import mode
  • Svein lager en liste som han kaller ant og legger resultatene inn i lista.
ant =[7,4,5,9,2,4,10,5,7,5]
  • Nå må svein kode en utskrift som gir han det han skulle finne ut av.
print("Gjennomsnitt: ",sum(ant)/len(ant))
print("Typetallet er:", statistics.mode(ant))
print("Medianen er: ",statistics.median(ant))
print("Variasjonsbredden er:", max(ant)-min(ant))

Kjør koden og finn gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde på dataene

b)
Lag en lignende kode over noe annet du vil undersøke i klassen din.