Prosjekter

1. Fra lysstråler til varmestråler


La oss sjekke hvordan solstråler kan generere varme. I dette prosjektet trenger vi:

  • En svart pappeske (jo svartere jo bedre)
  • En hvit pappeske
  • 2 micro:bit
  • En dag med sol (trenger ikke være sommer) 🙂

Vi må programmere begge micro:bit’ene likt. Dette er viktig, for at vi skal få data som er best mulig. Vi kan lage et program som registrerer temperatur hvert 10. sek (man bør kanskje teste ut litt forskjellig), og som skriver resultatet til en liten fil. Vi lar boksene stå i sola i en time. Deretter tar vi boksene inn, kobler mb’en til en datamaskin, og henter ut informasjonen. Denne presenterer vi selvfølgelig ved hjelp av pyplot.

Hvis vi samler data fra begge, så kan vi plotte 2 grafer inn i ett diagram, og vi vil kunne demonstrere hvordan varmeutviklingen har vært i de forskjellige kassene!

2. Utforske drivhuseffekt


Et drivhus slipper mye energi inn og lite ut. Kan vi måle den samme effekten?

La oss prøve å utforske drivhuseffekten med micro:bit. Vi lager en setting der to bitter ligger i sola. Den ene må ligge sånn at varmestråler slipper unna, mens den andre må ligge sånn at varmestråler ikke slipper unna i like stor grad (vi må lage oss et mini-drivhus). Dersom begge bittene registrerer sine målinger til en fil, så kan man etter endt forsøk sammenlikne dataene (gjerne i pyplot) og se forskjellen i utvikling. For å gjennomføre forsøket trenger man:

  • To micro:bit
  • To hvite ark (som underlag)
  • Et gjennomsiktig glass

3. Utforske reaksjonstid


Vi kan måle reaksjonstid på mange måter. Det er kanskje morsommere med micro:bit?

Hvor lang tid bruker vi mennesker på å reagere på impulser? La oss utforske dette litt. Vi kan lage et program på micro:bit’en som tar tiden på deg. Hvis programmet venter tilfeldig antall sekunder før den viser en pil, og deretter tar tiden det tar før du trykker på riktig knapp, så har vi fått en klar tilbakemelding på hvor lang reaksjonstid du har.

Hva tar vi tiden på?
Husk at det er en del ting som skal skje her. Først skrur lyset seg på, deretter må lyset nå øynene dine. Et signal sendes til hjernen, hjernen tolker signalet, og sender ut et signal til riktig muskel om å trekke seg sammen. Hvor lang tid kan alt dette ta?

Husk at du mest sannsynlig ikke får det samme resultatet hver gang, så for at du skal ende på et mest mulig nøyaktig resultat, så bør du sjekke flere ganger, og beregne en gjennomsnittstid.