Vi kan benytte micro:bit til å lage en slags reaksjonstester. Vi kan velge om vi vil bruke python eller makecode. Her er et eksempel på kode i python:

from microbit import *
from random import randint

ventetid = randint(2000,5000)
display.show(Image.HEART)
sleep(ventetid)

retning = randint(0,1)

if retning == 0:
  display.show(Image.ARROW_W)
else:
  display.show(Image.ARROW_E)
  
start = running_time()

while True:
  if button_a.is_pressed():
    if retning == 0:
      slutt = running_time()
      display.show(Image.HAPPY)
      tid = (slutt - start) / 1000
      display.scroll(tid)
    else:
      display.show(Image.SAD)

  if button_b.is_pressed():
    if retning == 1:
      slutt = running_time()
      display.show(Image.HAPPY)
      tid = (slutt - start) / 1000
      display.scroll(tid)
    else:
      display.show(Image.SAD)

Men…vi kan også lage dette programmet i MakeCode: