Oppgave 1

a)
I koden under er regneoperatørene for addisjon +, subtraksjon -, multiplikasjon * og divisjon / borte mellom a og b i linje 3,4,5,6. Sett inn riktig regneoperatør for å få utskriften du ser under.

a = 20
b = -5
print(a b)
print(a b)
print(a b)
print(a b)
15
25
-100
-4

b)
Hva er forskjell på å bruke / og // i divisjon?

Oppgave 2


Petter hadde 2500 kr på kontoen sin. Han har brukt litt penger og vil gjerne se siste saldo på konto.
Han har brukt følgende:
kafe: 200 kr
matvarer: 500 kr
strøm: 700 kr

a)
Bruk koden under til å fylle inn det som mangler på oversikt over saldo på kontoen til Petter. Hva er saldo på kontoen?

konto = 2500
kafe = -200
butikk = 
strøm = 
saldo = (konto + kafe + )
print()

b)
Legg til en utgift til i linje 5:
frisør: 500
c)
Hva blir ny saldo?

Oppgave 3

Hvilket tall er størst: -5 eller -10?
Vi skal lage ett program der vi kan øve på å avgjøre størreslser på negative tall.

 • Vi trenger biblioteket random og vi trenger to tilfeldige variabler mellom -100 og 0.
import random
a = random.randint(-100,0)
b = random.randint(-100,0)
print(a,"",b)

Forsøk å skrive ut verdiene til a og b for å se at det fungerer.

 • Nå må vi sjekke om tall a eller tall b er størst og kalle den største verdien for fasit.
if a > b: fasit = a
else: fasit = b
 • Nå trenger vi et svar fra brukeren på hvilket tall som har størst verdi.
svar = int(input("Hvilket tall er størst?: "))
 • Så må vi sjekke om svar == fasit og gi beskjed om svaret er riktig eller galt.
if svar == fasit:
 print("riktig")
else:
 print("Feil")

Prøv å sett sammen denne koden og øv deg på verdier av negative tall.

 • Dersom du vil at koden skal kjøre hele tiden så setter du alt inn i en while-løkke.
import random
while True:

Utfordring:

Forsøk å bruke tilfeldige negative desimaltall mellom -10 og 0. Rund av til 2 desimaler ved å bruke denne koden for a og b.

a = round(random.uniform(-10,0),2)
b = round(random.uniform(-10,0),2)

Da må du også gjøre noen endringer på denne koden:

print("a:",a,"b:",b)
 if a > b: fasit = ("a")
 else: fasit = ("b")
 svar = input("Hvilket tall er størst? a eller b: ")