• Lage en kod som gjør at Bitbot kjører rundt i en oppsatt bane. Bilen skal i utgangspunktet kjøre framover, men dersom den kommer for nærme et objekt så skal den stoppe, rygge og endre retning.
  • Vi trenger Bitbot, microbit og ultralydsensor på Bitboten.

Forslag til kode: