• utforske og forklare samanhengar mellom brøkar, desimaltal og prosent og bruke det i hovudrekning
 • beskrive brøk som del av ein heil, som del av ei mengd og som tal på tallinja og vurdere og namngi storleikane
 • representere brøkar på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane

Oppgave 1:


Lag en program der du kan skrive inn teller og nevner til en brøk og la programmet gjøre det om til desimaltall og prosent.

Tips:

 • Du trenger en variabel t for teller.
 • Du trenger en variabel n for nevner.
 • Du må printe ut teller / nevner
 • Du må printe ut teller/nevner*100
# t = teller
# n = nevner
t = 1
n = 4
print(t/n)
print(str(t/n*100) + " prosent ")

Gjør om koden sånn at programmet skriver ut:

 • 0.5 og 50%
 • 0.2 og 20%
 • 0.33 og 33,33%
 • 1.0 og 100%
 • 1.5 og 150%
 • 2.0 og 200%

Oppgave 2:


Lag et program i Python der programmet ber deg taste inn en verdi for teller og en verdi for nevner. Programmet skal skrive ut brøken og prosentverdien til brøken.
Tips:

 • Du trenger en variabel for teller (t) og nevner (n) som brukeren kan taste inn verdien til.
 • Det kan gjøres slik: t = int(input(«Tast inn teller: «))
# t = teller
# n = nevner
# tast inn t og n og prøv å få disse verdiene på brøkene:
# 0,5 - 1 - 0,25 - 0,1 - 1,5 - 0,75 - 2 
t = int(input("Tast inn teller: "))
n = int(input("Tast inn nevner: "))
print(t/n)
print(str(t/n*100) + " %")

Du skal forsøke å lage brøker med følgende verdier: 

 •  0,5
 • 1
 • 0,25
 • 0,1
 • 1,5
 • 0,75
 • 2

Hvilken prosentverdi har de ulike brøkene?

Oppgave 3:


Lag et program der du importerer Fraction fra biblioteket fractions: from fractions import Fraction

 • Lag en brøk a og en brøk b og utfør disse regneoperasjonene:
  • a + b
  • a – b
  • a / b
  • a * b

Tips:
a = Fraction(2,3)
b = Fraction(2,9)

from fractions import Fraction
a = Fraction(2,3)
b = Fraction(2,9)
print(a + b)
print( a - b)
print( a / b)
print( a * b)

Lag ulike brøker for a og b og prøv å forstå hvorfor svarene blir som de blir.

Oppgave 4:


Lag et program som skriver ut brøkene:

 • \frac{3}{9}
 • \frac{7}{11}
 • \frac{120}{250}
 • \frac{45}{5}
 • \frac{14}{28}

Tips:

from fractions import Fraction
print(Fraction(3,9))

Oppgave 5:


Lag et program som gjør om følgende desimaltall til brøk:

 • 1,5
 • 0,5
 • 0,25
 • 10,5

Tips:

from fractions import Fraction
print(Fraction(1.5))

Oppgave 6:


Lag et program som gjør om følgende desimaltall til brøk ved hjelp av funksjonen: limit.denominator()

 • 0,9
 • 0,1
 • 0,33
 • 0,08
 • 0,001
 • 0,700

Tips:

from fractions import Fraction
print(Fraction(0.9).limit_denominator())

Hvilke brøkverdier har de ulike desimaltallene?
Lag andre desimaltall og gjett hvilke brøkverdi som skrives ut.

Oppgave 7

Her er en kode der programmet skriver ut to tilfeldige brøker A og B.
Du skal prøve å avgjøre hvilken brøk som har høyest verdi.
Du får se brøkene i 15 sekunder før svaret kommer som et desimaltall med to desimaler.


a)
Prøv programmet og se hva du forstår noe av koden:

from fractions import Fraction
import random
import time
a = random.randint(1,10)
b = a + random.randint(1,10)
c = random.randint(1,10)
d = c + random.randint(1,10)
print("Brøk A: " + str(Fraction(a,b)))
print("Brøk B: " + str(Fraction(c,d)))
time.sleep(15)
print("Brøk A: " + str(round(a/b, 2)))
print("Brøk B: " + str(round(c/d, 2)))

b)
Hva kan du gjøre i koden dersom du bare trenger 10 og ikke 15 sekunder før svaret kommer?
c)
Hva kan di gjøre i koden derom du ønsker brøker med høyere tall i teller og nevner?

Oppgave 8.

Du skal lage et program som skriver ut tilfeldige desimaltall mellom 0 og 1. Programmet skal legge desimaltallene i en liste og skrive ut lista til skjermen.

from numpy import random
liste = []
for i in range(5):
  tall = random.rand()
  liste.append(tall)
print(liste)

a)
Skriv koden over. Hvor mange desimaltall legges inn i lista?
b)
Kan du endre koden slik at det bare legges til 3 desimaltall.

[0.9181758297147468, 0.05833599383785815, 0.9741264373804672]

c)
Desimaltallene i utskriften har mange desimaler og vi ønsker å redusere antall desimaler til to. Bruk linje 1 under i koden din og se om du får det til.

liste.append(round(tall,2))

d)
Kan du gjøre om koden slik at den skriver ut tall med 3 desimaler?

e)
Nå ønsker vi å sortere lista fra minst til størst og motsatt. Lag en liste med 5 tilfeldige desimaltall og skriv ut:

 • tilfeldig rekkefølge
 • fra minst til størst
 • fra størst til minst

Kodehjelp:

from numpy import random
liste = []
for i in range(5):
  tall = random.rand()
  liste.append(round(tall,2))
print(liste)
liste.sort()
print(liste)
liste.sort(reverse=True)
print(liste)


f)
Skriv og kjør koden under. Prøv å sette tallene i stigende og synkende rekkefølge før du trykker enter for å se fasit. Klarte du det?

from numpy import random
liste = []
ant = 5
n = 2
for i in range(ant):
  tall = random.rand()
  liste.append(round(tall,n))
print(liste)
fasit = input("Tast enter: ")
liste.sort()
print(liste)
liste.sort(reverse = True)
print(liste)

g)
Kan du forklare hvordan koden fungerer?