La oss prøve å utforske drivhuseffekten med micro:bit. Vi lager en setting der to bitter ligger i sola. Den ene må ligge sånn at varmestråler slipper unna, mens den andre må ligge sånn at varmestråler ikke slipper unna i like stor grad (vi må lage oss et mini-drivhus). Dersom begge bittene registrerer sine målinger til en fil, så kan man etter endt forsøk sammenlikne dataene (gjerne i pyplot) og se forskjellen i utvikling. For å gjennomføre forsøket trenger man:

  • To micro:bit
  • Et gjennomsiktig glass

Sjekk ut denne siden for hjelp: