• Når du trykker på knapp A så skal programmet sette faktor og faktor 2 til tilfeldige tall mellom 1-10.
  • Programmet skal multiplisere faktorene og lagre svaret i variabelen produkt.
  • Programmet skal vise begge faktorene og produktet i displayet.
  • Du trenger variablene: faktor, faktor2 og produkt.