Microbit er en liten lomme-datamaskin produsert av BBC. Den lar deg lære litt av hvordan programvare(kode) og maskinvare fungerer sammen. i England deles denne ut til alle skoleelever. Det er fordi forståelse for koding og algoritmer er en viktig del av framtiden.

Du trenger bare en startpakke med microbit.

Kan bestilles på nett. Pris ca. 298 NOK
www.https://n00b.no/

Hvordan komme igang?

  • Koble microbiten til USB-kabelen med microUSB.
  • Koble USB-kabelen til PC’en din
  • Åpne en nettleser, og skriv inn adressen ‘python.microbit.org’

Du kommer nå inn på en side der du kan skrive python-kode, og sende den til microbiten din 🙂

  • Når dette vinduet dukker opp, så klikker man på ‘Connect’, velger den microbiten som kommer opp, og trykker OK
  • Når knappen viser ‘Disconnect’, så har man koblet microbiten til programmet. Nå er alt klart til å skrive kode, og sende den til enheten.

Mitt første program

Tradisjonen tro, så skal det første programmet vår være å få microbiten til å si «Hello World!» I vanlig python, der vi har en terminal å skrive til ville vi bare gjort det slik:

print("Hello World!")

Dette kan vi ikke gjøre med microbiten, fordi den ikke har en terminal. Den har bare 5×5 ledlamper, så vi må bruke spesielle funksjoner som er tilpasset microbit. Derfor må vi først importere biblioteket ‘microbit’ og deretter bruke funksjonen scroll. Dette gjør vi slik:

from microbit import *

display.scroll("Hello World!")

Dette programmet ønsker vi å flytte til microbiten, og det gjør vi ved å trykke på knappen ‘Flash’. Hvis du samtidig følger med på microbiten, så vil du se at det begynner å rulle en tekst over ledlampene. Dette skjer en gang. Hvis du vil kjøre programmet en gang til, så kan du trykke på knappen på baksiden av microbiten, så ruller teksten en gang til.

Det var det; du har laget ditt første microbit-program med python 🙂