Akkurat som i matematikk, så kan vi benytte oss av variabler i programmering. I mattefaget, så pleier variablene å hete x, y, a, b osv. Det kan de også hete i programmering, men her kan vi også benytte oss av lengre variabelnavn.

Variabler som inneholder tekst

a = ‘Hello world!’
print(a)

Denne koden vil gjøre akkurat det samme som det første programmet ditt; nemlig skrive Hello world! til skjermen. Legg merke til at dersom vi ønsker å skrive ut innholdet i en variabel, så bruker vi ikke anførselstegn i kommandoen.

Som sagt, kan vi også benytte oss av litt lengre variabelnavn, slik at det blir litt mer forståelig hva variabelen inneholder:

melding = ‘Hello world!’
print(melding)

Allikevel er det noen ord vi ikke kan benytte som variabelnavn, men det holder stort sett å ikke benytte æ, ø og å.

Her ser du et eksempel på hvordan vi kan benytte oss av variabler:

laat = ‘Bråtebrann’
band = ‘Kvelertak’
print(‘Låta ‘, laat, ‘ av ‘, band, ‘er kul!’)

Legg merke til at funksjonen print kan ta imot flere argumenter, og vi skiller dem med komma. Vi ser her at den kan skrive ut tekst og variabler om hverandre.

Dersom man legger koden inn i en Python-editor, så får vi ofte også hjelp av fargekoder, på denne måten:

En annen måte å kombinere tekst med variabler på er denne:

Her skriver vi teksten som den skal stå, men bare erstatter variablene med {} , og avlutter med ‘.format()’ der vi legger inn hvilke variabler som skal benyttes.

Øvingsoppgave

Prøv å lage et lite program som har variablene fornavn, etternavn og alder, og som skriver ut f eks: «Jeg heter Gudleik Fjottnes og er 53 år gammel».

Variabler som inneholder tall

Vi så hvordan vi kunne sette opp variabler når de skal inneholde tekst, men variabler kan også inneholde tall. Da skal vi ikke bruke anførselstegn. Her ser vi hvordan:

tall1 = 8
tall2 = 3
print(tall1 + tall2)

Denne koden vil skrive ut tallet 11. Men hva ville skjedd dersom vi hadde benyttet anførselstegn? Prøv selv, og se hva som skjer.

Python kan greit benyttes som en kalkulator, og her ser du et lite eksempel på hvordan:

La oss ta en titt på hvordan vi kan kommunisere litt bedre i koden vår!