Du trenger:

  • En micro:bit
  • To krokkodile-klemmer
  • Et batteri (AA eller AAA)

Gå inn på http://makecode.microbit.org

  • Når programmet starter ønsker vi å vise ikonet
  • Når knapp B trykkes ønsker vi å lese analog verdier fra port P0 på micro:bit
  • Vi gjør om dette til millivolt
  • Dersom spenningen ar lavere enn 1200 millivolt anser vi batteriet som ubrukelig og vi viser ikonet:
  • Er spenningen over 1200 millivolt så er spenningen god og batteriet er ok. Vi viser ikonet:

Hele koden:

  • Du trenger en variabel med navn «millivolt».
  • Her er noen av kodeblokkene: