Fasit til disse oppgavene finner dere her, men jeg vil anbefale å prøve før du går inn og kikker!

Oppgave 1


a)
Lag et program som kaster en terning.

Amazon.com: Rolling Dice: Appstore for Android

b)
Lag et program som finner summen av 2 terninger.

c)
Lag et program som finner ut hvor mange ganger summen blir over 10 når du kaster to terninger 50 ganger.

d)
Bygg ut programmet ditt slik at du kan anslå sannsynligheten for å få en sum som er over 10, når du kaster 2 terninger.

e)
Hva blir sannsynligheten for at summen skal bli over 10 dersom du kaster 3 terninger?

Oppgave 2


a)
Lag et program som viser verdien av:
2x + 4y – 6
dersom x = 2 og y = 5

b)
Utforsk uttrykket! Hva kan verdien på x og y være for at verdien på uttrykket skal bli lik 10. Hva kan verdiene være for at uttrykket skal være lik 0?

Oppgave 3


Dette er en oppgave som er hentet fra Matemagisk 8.

a)
Lag et program som:

 • Oppretter 2 variabler (x og y), og gi dem verdiene 4 og 2
 • Skriver ut summen av variablene
 • Skriver ut differansen av variablene
 • Skriver ut verdien av uttrykket 5x-8y

b)
Prøv å jobbe litt med output av programmet, slik at det ser litt slik ut:

x er 3
y er 8
x+y = 11
x-y = -5
5x-8y = -49

c)
Bruk programmet til å regne ut fasit til oppgaven over!

Oppgave 4


a)
Lag et program som gir denne output’en:

La oss regne litt PYTAGORAS!
----------------------------------------
      |\
      | \
      | \
      |  \
    b |  \
      |   \ c
      |   \
      |    \
      |    \
      |     \
      ----------
        a
----------------------------------------

Her blir det mange linjer 🙂

PS! Dersom du skal få python til å skrive ut en backslash (\) så må du skrive to i koden (\\)

b)
Vi bygger ut programmet vårt litt:

 • Legg inn et spørsmål fra programmet (input()):
  • «Hva ønsker du å regne ut? (a, b eller c) ->»
  • Husk å ta vare på hva brukeren har valgt i en variabel

c)

Bygg videre på programmet ditt slik at programmet fungerer slik:

La oss regne litt PYTAGORAS!
----------------------------------------
      |\
      | \
      | \
      |  \
    b |  \
      |   \ c
      |   \
      |    \
      |    \
      |     \
      ----------
        a
----------------------------------------

Hva ønsker du å regne ut? (a, b eller c) --> a
Hva er lengden på b --> 12
Hva er lengden på c --> 14

Lengden på a blir da 7.21
----------------------------------------