Vi har her valgt å konsentrere oss om Python og micro:bit: