• Lage ulike figurer med Turtle-biblioteket. Bruke funksjoner til å lage de figurene vi ønsker.

Forslag til kode:

from turtle import*
def kvadrat(size,farge):
  pendown()
  begin_fill()
  fillcolor(farge)
  for i in range(4):
    forward(size)
    left(90)
  end_fill()
  penup()
goto(0,0)
kvadrat(100,"blue")
goto(-100,100)
kvadrat(70,"red")
goto(-150,-150)
kvadrat(120,"yellow")
goto(200,200)
kvadrat(50,"green")
 • Bruke Tutle til å lage kunstverk:

Forslag til kode:

from turtle import*
from random import randint,choice
farger = ["yellow","blue","green","black","purple","navy","brown","maroon","magenta","gold"]
speed(0)


def kvadrat(size,farge):
  pendown()
  begin_fill()
  fillcolor(farge)
  for i in range(4):
    forward(size)
    left(90)
  end_fill()
  penup()
  
for i in range(100):
  penup()
  goto(randint(-300,300), randint(-300,300))
  kvadrat(randint(1,100),choice(farger))
 • Lage stjernehimmel:

Forslag til kode:

from turtle import*
from random import randint,choice
farger = ["yellow","blue","green","purple","navy","brown","maroon","magenta","gold","light green","dark green"]
speed(0)
bgcolor("black")


def star(size,farge):
  #pendown()
  begin_fill()
  fillcolor(farge)
  for i in range(4):
    forward(size)
    left(144)
  end_fill()
  penup()

penup()  
for i in range(100):
  penup()