• Lage et spill der du kaster en terning hver gang du gir en input. Programmet skal summere terningene, og det er om å gjøre å få sum nærmest mulig, men ikke over 21.
  • Programmet skal vise terningsverdiene, summen og gi beskjed dersom du ryker ut.

Forslag til kode:

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-33-1024x964.png