Selv om python har mange funksjoner i utgangspunktet, så må mange funksjoner importeres før de kan benyttes. Vi skal se på noen av disse her.

Når vi skal importere en funksjon, så må vi også fortelle python hvilket bibliotek vi skal hente funksjonen fra. La oss se på noen eksempler.

Biblioteket «random»

Når man skriver kode, så vil man ofte få behov for forskjellige former for tilfeldighet. Her er noen eksempler:

randint()

from random import randint
terning = randint(1,6)
print(terning)

Funksjonen randint(a,b) returnerer et tilfeldig heltall fra og med a til og med b.

choice()

choice() returnerer en tilfeldig verdi fra en liste med element. Praktisk dersom man trenger å trekke et tilfeldig kort fra en kortstokk f eks.

Man kan også importere hele biblioteket, men da må man referere til biblioteksnavnet når man bruker funksjonen. Slik:

import random
farger = ['Hjerter','Ruter','Kløver','Spar']
farge = random.choice(farger)
verdi = random.randint(1,13)
print("Kort: ", farge, " ", verdi)

Hvis jeg her hadde skrevet «from random import randint, choice» i linje 1, så hadde jeg ikke trengt å skrive «random.choice» i programmet; da hadde det holdt med å bare skrive «choice».

random()

Dersom man har behov for en tilfeldig verdi mellom 0 og 1, så kan man benytte random(). Her ser du noen måter å bruke denne funksjonen:

from random import random
a = random() * 100 # returnerer verdi mellom 0 og 100
b = 1 + random() * 9 # returnerer verdi mellom 1 og 10 
c = random() * 100 - 50 # returnerer verdi mellom -50 og 50 

shuffle()

Dersom man trenger å legge elementene i en tilfeldig rekkefølge, så har random en funksjon som heter shuffle():

from random import shuffle
list = ['en','to','tre','fire','fem']
shuffle(list)
print(list)

Test denne koden, så ser du hvordan shuffle() fungerer 🙂

Biblioteket «time»

time()

time() returnerer antall sekunder siden 1/1-1970 (tror jeg), men den er langt mer praktisk enn hva man skulle tro. Den er veldig praktisk dersom man ønsker å ta tiden på ting. Denne koden sjekker hvor langt datamaskinen din klarer å telle i løpet av 5 sekunder. Min gamle laptop telte nettopp til ca 20 millioner:

from time import time
start_tid = time()
tid = 0
teller = 0
while tid < 5:
    tid = time() - start_tid
    teller += 1

print(teller)

sleep()

Noen ganger er det praktisk å la programmet sove et par sekunder, sånn som her:

from time import sleep
print("Klar?")
sleep(2)
print("Ferdig!")
sleep(2)
print("GÅ!!!")

Biblioteket «math»

pi

pi returnerer….vel….pi, da kan du si. Vi kan benytte oss av den på denne måten:

from math import pi 
rad = float(input("Hva er radien?"))
ar = pi * rad * rad
print("Arealet av sirkelen er ca {:.2f}".format(ar))

sqrt()

Det kan være praktisk å bruke kvadratrot i beregninger. Som mattefolk vet, så er jo kvadratrot det samme som å opphøye en verdi i 0,5. Det betyr:

from math import sqrt
verdi = sqrt(40) - 40 ** 0.5
print(verdi)

Prøv koden, og forklar hva som skjer 🙂

Modulen, eller biblioteket, «math», inneholder mange funksjoner som kan være nyttige, og dersom du vil utforske noen, så følg denne linken:

https://www.w3schools.com/python/module_math.asp

Andre moduler å utforske

fractions

Ønsker du å regne med brøk i python, så bør du sjekke biblioteket fractions.

matplotlib

Lag diagrammer rett fra verdier du lager i python.

statistics

Statistikk-funksjoner rett inn i python….og rett inn i kompetansemålene fra fagfornyelsen 🙂