• diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og praktiske situasjonar og knyte det til brøk.

Oppgave 1:

Emma tar fem Non Stop og legger i en skål. Det er en av hver farge (svart, gul, grønn, rød og oransje).

Emma og Sana lurer på hvor stor sannsynlighet det er for at de trekker den røde Non-stoppen fra skåla. Sammen lager de en kode som tekker en tilfeldig Non-stop av de fem fargene og skriver valget til skjermen.

import random   #importerer et bibliotek som gjør at programmet kan trekke tilfeldige elementer fra lista.
pose =["svart","gul","grønn","rød","oransje"]  # lager en liste som heter pose og legger 5 elementer i lista.
valg = random.choice(pose) # programmet velger et tilfeldig element fra lista pose
print(valg)  #programmet skriver ut det tilfeldige elementet

a)
Prøv programmet og sjekk at det tekker en tilfeldig Non-stop hver gang du kjører det.

b)
Velg en farge. Kjør programmet 20 ganger og noter hver gang programmet trekker fargen din. Skriv resultatet som en brøk med antall av din fagre i telleren og 20 som nevner. Velg en annen farge og test 20 ganger til og skriv resultatet som en brøk.

c)
Hva kan vi si om sannsynligheten for å få en bestemt farge?
Kan du si sannsynligheten som er brøk? (Tenk at det er 5 mulige utfall for fargen og at du ønsker en av dem).

d)
Legg en farge til (brun) inn i lista som heter pose:

pose =["svart","gul","grønn","rød","oransje", "brun"]

Blir det lettere eller vanskeligere å gjette riktig farge nå?
Forklar hvorfor.
Hva er sannsynligheten får å gjette riktig farge nå? Hvordan kan du vise det med en brøk?

d)
Jentene har fått hjelp med koden slik at de kan skrive inn hvilken farge de tror programmet vil trekke.

import random
while True:
 pose =["svart","gul","grønn","rød","oransje"]
 valg = random.choice(pose)
 svar = str(input("Hvilken farge gjetter du?"))
 if svar == valg:
  print("Du gjettet riktig! Programmet valgte " + str(valg) + ".")
 else:
  print("Prøv igjen! Du valgte " + str(svar) + ", men programmet valgte " + str(valg) + ".")

Kjør programmet og prøv å forstå hvordan det fungerer.
Hvor mange ganger klarer dere å gjette riktig på 20 forsøk?
Skriv resultatet som en brøk.
Lønner det seg å variere hvilke farge du gjetter eller er det like stor sannsynlighet dersom du gjetter samme farge hele tiden?