For å lage en terning, så trenger vi en funksjon som heter randint. Navnet betyr random integer, altså tilfeldig heltall. Denne funksjonen ligger i bibloteket random, så nå vil starten av koden se slik ut:

from microbit import *
from random import randint

Deretter trenger vi å starte en løkke som som fortsetter evig. Den skal lytte etter om knapp A trykkes, og dersom den trykkes så skal den lage et tilfeldig tall mellom 1 og 6, og scrolle dette over skjermen. Ellers skal skjermen vise…..tja…sjakkbrett, kanskje?

Sjekk denne koden, og legg merke til den evige løkken, hvis-testen, og hvor terning-koden faktisk legges:

from microbit import *
from random import randint

while True:
  if button_a.is_pressed():
    tall = randint(1,6)
    display.scroll(str(tall))
  else:
    display.show(Image.CHESSBOARD)

På linje 6 har vi her opprettet en ny variabel som vi har kalt ‘tall’. Vi setter en verdi til variabelen med ‘randint’, og bruker denne verdien til å scrolle over skjermen. Dersom vi ikke trykker inn knapp a, så vises bildet ‘CHESSBOARD’.

Oppgave

Klarer du å lage bilder av terninger som viser verdi 1-6, og dermed lage en terning ved å opprette en liste med bilder, og funksjonen ‘choice’ fra biblioteket random. Det kan være lurt å google «random.choice» 🙂

Dersom du klarer det, kanskje du kan få den til å rulle med forskjellige verdier, før den lander på en verdi tilslutt.