Nå er det på tide at vi klarer å få aktivert knappene på microbiten. Dersom vi vil at den skal utføre en oppgave når vi trykker, så må vi lage en løkke som kjører ustanselig.

En slik løkke ser slik ut:

from microbit import *

while True:

Dette kalles en «while-løkke», og når jeg bruker «True», så betyr det enkelt og greit at den bare vil fortsette å kjøre. Denne koden vil f eks bare fortsette å rulle «Hei verden» uten stans:

from microbit import *

while True:
  display.scroll("Hei verden")

Denne løkken er nødvendig, fordi vi vil ikke at koden bare skal kjøre seg ferdig. Vi vil at den skal ‘lytte’ etter om en knapp er trykket ned. Dersom en knapp er trykket ned, så skal vi vise en pil i retning knappen, hvis ikke så skal den vise en pil rett frem. Det kan vi få til på følgende måte:

from microbit import *

while True:
  if button_a.is_pressed():
    display.show(Image.ARROW_W)
  elif button_b.is_pressed():
    display.show(Image.ARROW_E)
  else:
    display.show(Image.ARROW_N)

Her har vi brukt en hvis-test i python, og den skrives ganske rett frem:

if "test":
  hvis testen er sann, kjører denne koden
elif "test":
  hvis denne testen er sann, så kjører denne koden
else:
  hvis ingen av testene er sanne, kjøres denne koden

Når disse testene ligger i en evig løkke, vil microbiten alltid «lytte» etter om noen av knappene trykkes ned.

Da har vi kanskje kommet langt nok til å lage et lite program som faktisk kan brukes. La oss lage en digital terning; bli med videre.