Skal vi kode eller programmere

Vel, både i dagligtale og i litteraturen blir disse begrepene brukt om hverandre. Personlig skiller jeg lite mellom begrepene, men jeg har merket at jeg har en tendens til å kalle prosessen med å lage et dataprogram for koding dersom jeg har skrevet programmet i ren tekst, og jeg kaller det å programmere dersom jeg har benyttet meg av et grafisk system. Jeg tror begrepet «programmering» dreier seg om hele prosessen, som planlegging, design og koding. Det er ingen grunn til å henge seg opp i disse begrepene, gjør heller som resten av verden; bruk dem om hverandre, helt avhengig av hva du synes høres best ut.

Hva må jeg som lærer kunne i python?

Slik jeg ser det, så er ikke behovet for ny kunnskap veldig stort. For å drive fornuftig matematikkundervisning, så mener jeg at du som lærer bør ha grunnleggende forståelse for følgende:

 • Variabler
  • tekst
  • tall
  • lister
 • Løkker
  • while
  • for
 • Tester
  • if
 • Info fra brukeren
  • input()
 • Importere nyttige bibliotek
  • random
  • pyplot
  • turtle

Som du ser er det relativt oversiktlig hva vi trenger å lære oss, men for at dette skal fungere for deg i din matematikkundervisning, krever det at du øver og prøver utenom undervisningen. Det holder ikke med et lite kurs i ny og ne (sorry).

Når du har jobbet med disse 5 elementene, så skal du være i stand til å bruke din egen kreativitet og fagkunnskap til å utforske hvordan koding kan forbedre din matematikkundervisning. PS! Det er et par lærere på huset som brenner etter å hjelpe 😉