Bruk av vilkår finner vi i alle typer programmeringsspråk, men de er utformet litt forskjellig (det vi kaller syntax). Et eksempel på vilkår i Python:

Den samme koden i Javascript ville sett slik ut:

Vilkåret er altså her om variabelen ‘alder’ er mindre enn 18. Hvis det er tilfelle, så settes verdien på 2 andre variabler. I Python så skrives if-tester alltid med et kolon, og deretter med innrykk på alle linjer under som hører til testen; altså alle linjer som skal kjøres dersom testen er sann.

Eksempler på vanlige tester:

TestForklaring
alder > 18Er alder større enn 18
alder == 18Er alder lik 18. Legg merke til at vi i en test må benytte to stk ‘=’. Det er fordi når vi bare benytter en, så setter vi verdien.
alder != 18Er alderen ulik 18
Legg merke til hvordan linje 4 er rykket inn. Den leses bare dersom testen i linje 3 er sann!

Vi kan også legge inn kode dersom testen IKKE er sann:

Det som står under ‘else:’ vil bare utføres dersom testen i linje 3 ikke er sann.

Ved å bruke operatorer som ‘and’ og ‘or’ så kan man sette sammen if-tester til å passe med de fleste formål.

Hva hvis man har mange muligheter? Si at man f eks vil vise riktig bilde basert på verdi av variabelen ‘terning’. Sjekk denne koden:

Her ser man hvordan man kan benytte ‘elif’ og ‘else’ i en if-test.

Hva med løkker i python? Bli med videre: