Oppgave 1


Test denne koden, og finn ut hva den gjør:

from matplotlib import pyplot

x = ["Volvo","BMW","Opel","Ford","Tesla","Nissan"]
y = [1,3,6,7,6,9]
pyplot.bar(x,y)
pyplot.xlabel("Merke")
pyplot.ylabel("Antall")
pyplot.show()

Legg merke til at linje 3 og 4 på en måte viser en frekvenstabell som programmet benytter seg av for å lage et diagram.

a)
Legg til bilmerket «Hyundai» som skal ha en frekvens på 4, og lag et nytt diagram.

b)
Lag et diagram som viser oversikt over karakterer i denne klassen:

c)
Lag en kode i programmet ditt som genererer en ny liste som viser alle observasjonene i klassen. Skriv ut denne listen til skjermen.

d)
Bruk biblioteket «statistics» og finn gjennomsnitt, median og typetall.

Oppgave 2


I Moss kommune fikk elevene følgende karakterer i naturfag til standpunkt:

4, 2, 4, 4, 4, 2, 5, 1, 5, 4, 5, 4, 2, 5, 6, 5, 3, 3, 2, 2, 4, 
3, 1, 4, 4, 5, 3, 1, 1, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 1, 6, 2, 4, 6, 4, 4, 
4, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 5, 3, 3, 4, 2, 4, 5, 5, 5, 3, 3, 
3, 4, 6, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 5, 1, 3, 5, 2, 4, 3, 4, 4, 1, 3, 5, 
4, 5, 5, 6, 2, 3, 3, 6, 4, 3, 3, 2, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 1, 
3, 3, 5, 3, 3, 5, 2, 2, 1, 3, 6, 4, 5, 2, 4, 3, 4, 3, 1, 3, 1, 
6, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 5, 5, 4, 2, 4, 1, 6, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 
1, 3, 1, 2, 2, 3, 6, 4, 5, 4, 2, 5, 4, 3, 3, 5, 4, 4, 1, 6, 5, 
4, 1, 2, 5, 2, 4, 5, 2, 3, 6, 4, 6, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 2, 2, 4, 
4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 2, 1, 6, 4, 4, 3, 3, 1, 4, 3, 5, 5, 6, 
3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 5, 2, 2, 3, 5, 4, 
5, 4, 4, 3, 4, 4, 6, 5, 6, 4, 5, 3, 1, 3, 4, 6, 4, 1, 4, 4, 3, 
2, 2, 5, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 2, 3, 
2, 2, 3, 2, 5, 5, 4, 2, 6, 3, 2, 3, 5, 5, 3, 5, 6, 2, 1, 1, 5, 
3, 4, 5, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 3, 1, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 
2, 3, 1, 4, 6, 5, 2, 1, 5, 4, 5, 6, 4, 6, 2, 4, 2, 2, 4, 3, 2, 
5, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 6, 3, 5, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 5, 
4, 2, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 4, 5, 4, 1, 4, 4, 4, 5, 4, 3, 3, 
1, 3, 3, 3, 5, 5, 4, 5, 2, 5, 3, 1, 3, 3

Bruk Python, og svar på følgende spørsmål

a)
Hvor mange elever fikk standpunktskarakter dette året?

b)
Finn gjennomsnittskarakter, median, typetall og variasjonsbredde.

c)
Få programmet ditt til å lage en frekvenstabell.

d)
Bruk «pyplot», og lag et diagram som viser karakterfordelingen dette året.

Oppgave 3


a) Lag et program i python der brukeren kan legge inn karakterer fra en klasse. Bruk «int(input())», og legg karakterene inn i en tom liste. Brukeren må selv bestemme når hen ikke ønsker å legge inn flere karakterer.

b) Når brukeren er ferdig med å legge inn karakterer, så skal programmet fortelle hvor mange karakterer som ble lagt inn.

c) Sørg for at programmet sorterer lista, og gjør sånn at det forteller om hva som er laveste og hva som er høyeste karakter.

d) Gjør så programmet skriver ut gjennomsnittskarakteren (uten bruk av modulen ‘statistics’).

e) Gjør så programmet skriver ut mediankarakteren!

f) La programmet skrive ut typetallskarakteren. Dersom det er flere, bør programmet informere om dette.