• Vi lager en kode som viser en tilfeldig pil mot knapp A eller knapp B. En variabel registrerer tiden når pilen vises på displayet.
  • Brukeren skal så raskt som mulig trykke på riktig knapp A eller B. Programmet måler reaksjonstiden og skriver tiden til displayet.
  • Du trenger variablene: start og valg.