• Vi trenger variabler: terning, kast og ant
  • Sett kast til 100000.
  • Lag en løkke som gjentar kast-ganger.
  • Sett variabelen terning til å være tilfeldig mellom 1-6
  • Sjekk om terningen er 6 og endre variabelen ant dersom den er sann.
  • Når løkka er ferdig skriver du ut ant/kast
  • Så setter du ant til 0 sånn at den nullstiller antall 6`ere før neste forsøk. Så tømmer du skjermen
  • Sannsynligheten for 6 er 1/6 som er tilnærmet lik 0,17. Hva sier koden din?
  • Hvordan kan du endre koden for å sjekke dette for om terningen blir 1,2,3,4 og 5?