i Excel kan vi se sannsynligheten for de gunstige utfallene av de 36 mulige utfallene:

17 av 36 utfall gir produkt høyere enn 10. Dette er tilnærmet lik en sannsynlighet på 0,47.

MakeCode:

Vi trenger:

  • Variabler for terning, terning2, antall kast, produkt og antall produkt over 10.
  • Bruk når knapp A trykkes som inndata.
  • La programmet gjenta koden 1000 ganger og sett terning og terning2 til velg tilfeldig 1-6.
  • Sett prod til terning * terning2.
  • Endre variabelen kast med 1 (teller antall kast totalt).
  • Så må du sjekke om prod > 10, og dersom det er sant så må variabelen ant endres med 1 (ant teller antall prod > 10)
  • Til slutt skal det skrives til skjerm antall over 10 delt på antall kast totalt. (ant/kast)
  • Så setter vi variablene ant og kast til 0 og tømmer skjermen, slik at vi kan gjøre forsøket igjen.
  • Hva sier koden at sannsynligheten er for å få et produkt høyere enn 10?
  • I koden under er det gjort noen endringer. Kan du finne dem og forklare hva som gjøres annerledes?