Vi skal se hvordan vi kan bruke MakeCode til å løse likningen:
x + 3 = 20

  • Gå inn på http://makecode.microbit.org og opprett et nytt prosjekt.
  • Lag en variabel x
  • Hent gjenta for index fra 0 til 4, og sett in variabelen x og la den gå til 100
  • Du trenger en hvis sann blokk, og blokk fra logikk og en blokk fra matematikk
  • Sett variabelen x som venstre ledd og 3 som høyre ledd i det som skal bli likningens venstre side.
  • skriv 20 på likningens høyre side.
  • Sett hele blokken inn som betingelse i hvis-testen.
  • Dersom koden finner verdien av x som gjør venstre side lik høyre side så ønsker vi å skrive x- verdien til skjerm.

Prøv å løse likningen: 2x + 5 = x + 9 i MakeCode . Du vil trenge disse blokkene:

(Husk å ta hensyn til regnerekkefølge og ledd)