1. Lag en terning:

Gå inn på http://makecode.microbit.org og start et nytt prosjekt.

Velg Variabler og lag en ny variabel med navn terning.

Finn kodeblokker under inndata, matematikk og variabler og la programmet kaste en ny terning hver gang du trykker på knapp A på din virituelle micro:bit.

2. Finn den relative frekvensen for antall 6`ere på 30 kast.

  • Lag en terning
  • Lag variablene:
  • terning: kaster terning når du trykker A
  • kast: teller antall ganger du kaster
  • ant: teller antall ganger terningen blir 6
  • Hver gang du kaster en terning så endrer kast med 1
  • Koden sjekker om terningen ble 6 og endrer variabelen ant med 1 dersom det er sant.
  • Når du trykker knapp B så skrives (antall/kast)*100 på skjermen. Prosentandelen for antall 6 relatert til antall kast. Ant og kast settes til 0 og du er klar for en ny test.

Hva sier sannsynligheten om forventet antall 6 på 30 kast? Hva finner du ut ved dine forsøk? Forklar og diskuter med medelevene dine.