Klart vi kan!

Vi trenger 2 micro:bits, litt tid til å kode, og 2 personer som må stå langs veien og klikke når bilen passerer.

Koden er tenkt å fungere slik:

 • micro:bit #1
  • Denne skal bare ha som oppgave å starte en klokke på micro:bit #2
  • Det er lurt at det vises på displayet på bit #2 at klokken er startet
 • micro:bit #2
  • Denne skal gjøre selve jobben; først få beskjed om å starte klokken, stoppe klokken når A trykkes inn, beregne tid og dermed fart, og vise farten i displayet

Først må vi kode bit #1. Her trenger vi bibliotekene microbit og radio, så vi starter med å importere dem, og konfigurerer radioen til å lytte på en tilfeldig valgt kanal mellom 1 og 255. Deretter starter jeg radio:

from microbit import *
import radio
radio.config(group=17)
radio.on()

Deretter så må vi starte en løkke som kjører hele tiden, og som lytter etter om knapp ‘A’ blir trykket inn. Når den blir det, så skal den sende en melding. Sjekk denne koden, og se om du får den til å stemme:

from microbit import *
import radio
radio.config(group=17)
radio.on()

while True:
  if button_a.was_pressed():
    radio.send("start")
    display.show(Image.YES)
    sleep(500)
    display.clear()

Dersom A trykkes, så sender den beskjeden «start» til alle som lytter på kanal 17. Deretter viser den et bilde, venter et halvt sekund, og tømmer skjermen. Det var det, dette skal holde for micro:bit #1.