Vi kan bruke Python til å kreve et passord fra brukeren for at programmet skal skrive informasjon til skjermen.

  • linje 1: Vi importerer biblioteket time for å kunne legge inn en forsinkelse ved for mange feil forsøk.
  • Linje 2-5: personlig informasjon som skriver til skjerm dersom bruker taster rett passord.
  • Linje 7: passordet lagres i variabel key.
  • linje 8: antall tillate forsøk settes til 3.
  • linje 9: en while-løkke så lenge antall forsøk som er igjen er mer enn 0.
  • linje 10: brukeren blir bedt om å taste inn passord. Passordet lagres i variabelen inn. (Dette er en tekst-string, derfor str).
  • linje 11-20: dersom passord fra bruker er likt som key->informasjonen skrives ut til skjerm. Dersom den ikke er lik så reduseres antall forsøk igjen med 1, og det skrives ut beskjed om feil passord og antall forsøk igjen.
  • linje 17. dersom det ikke er flere forsøk igjen så må brukeren vente i 10 sekunder før det er muilig å prøve igjen.