Oppgave:

Lag en kode som gjør at din Bitbot-XL kjører i et 8-tall rundt to gjenstander.

  • Det er mange måter å programmere Bitbot til å gjøre dette, men det kan være utfordrende å få den til å svinge på riktig måte til rett tid :-). Her er det mye verdifull prøving og feiling for elevene. Det er en fordel å ha med seg pc til stedet det de prøver bilen. Da er det mye raskere å stadig endre kode for så å sjekke resultatet.
  • Det beste her er nok å programmere ti micro:bits slik at du har en «fjernkontroll» som sender radiosignaler til en mottaker på bilen.
  • Forslag til kode:

Du må åpne to faner med makecode.microbit.org. En til hver av de to micro:bit’ene du skal bruke.

Husk å bruke samme radiogruppe til begge micro:bit’ene.

micro:bit #1: fjernkontroll:

micro:bit #2: mottaker på bilen: