Det må sies at dette kan kodes på mange måter, men poenget her er at vi må lese av temperaturmåleren hvert minutt i en time.

Det første jeg gjør er å importere microbit-modulen, og opprette en liste som skal inneholde alle målingene:

Deretter lager jeg en løkke som skal kjøres helt til jeg har 60 elementer i lista mi:

For hver gang løkka kjøres, så leser jeg av temperaturen og legger den inn i lista mi. Deretter venter programmet i 60 sek (60 000 ms) før den kjører løkka igjen.

Det eneste vi trenger nå er å skrive hele data-lista mi til en fil, slik at vi kan få tak i den:

Her åpner jeg (og oppretter) en fil som heter ‘temp.dat’, og i den skriver jeg alle elementene i lista. For at det skal være mulig å tolke, så har jeg også lagt inn et komma mellom hvert element.

Tilslutt avslutter jeg med å lyse opp displayet på micro:bit’en slik at jeg kan se at den er ferdig. Hele koden min blir da slik:

Hvordan kopiere ‘temp.dat’?

For å kopiere filer som micro:bit’en skriver, så trenger man et program som kjører i en terminal (eks. powershell). Programmet heter ‘ufs’, og du trenger å installere python på datamaskinen for å kjøre denne installasjonen.

I terminalen skriver du ‘pip install microfs’ og trykker enter. Da skal programmet lastes ned og installeres. Deretter kan du bruke ‘ufs ls’ for å se hvilke filer som finnes på enheten, eller ‘ufs get temp.dat kopi.dat’ for å kopiere fila over til din PC.

Hvordan presentere data med pyplot?

Under ser du hvordan koden jeg brukte for å få et fint linjediagram: