a) Lag et program i python der brukeren kan legge inn karakterer fra en klasse. Bruk «int(input())», og legg karakterene inn i en tom liste. Brukeren må selv bestemme når hen ikke ønsker å legge inn flere karakterer.

lst_kar = []
in_kar = 6

while in_kar > 0:
  print("Skriv inn en ny karakter:")
  in_kar = int(input())
  if in_kar > 0 and in_kar < 7:
    lst_kar.append(in_kar)

b) Når brukeren er ferdig med å legge inn karakterer, så skal programmet fortelle hvor mange karakterer som ble lagt inn.

lst_kar = []
in_kar = 6

while in_kar > 0:
  print("Skriv inn en ny karakter:")
  in_kar = int(input())
  if in_kar > 0 and in_kar < 7:
    lst_kar.append(in_kar)

ant_kar = len(lst_kar)

print("Antall karakterer lagt inn: ", ant_kar)

c) Sørg for at programmet sorterer lista, og gjør sånn at det forteller om hva som er laveste og hva som er høyeste karakter.

lst_kar = []
in_kar = 6

while in_kar > 0:
  print("Skriv inn en ny karakter:")
  in_kar = int(input())
  if in_kar > 0 and in_kar < 7:
    lst_kar.append(in_kar)

ant_kar = len(lst_kar)
lst_kar.sort()

print("Antall karakterer lagt inn: ", ant_kar)
print("Laveste karakter: ", lst_kar[0])
print("Høyeste karakter: ", lst_kar[-1])

d) Gjør så programmet skriver ut gjennomsnittskarakteren (uten bruk av modulen ‘statistics’).

lst_kar = []
in_kar = 6

while in_kar > 0:
  print("Skriv inn en ny karakter:")
  in_kar = int(input())
  if in_kar > 0 and in_kar < 7:
    lst_kar.append(in_kar)

ant_kar = len(lst_kar)
sum_kar = sum(lst_kar)
gjsn_kar = sum_kar/ant_kar
lst_kar.sort()

print("Antall karakterer lagt inn: ", ant_kar)
print("Laveste karakter: ", lst_kar[0])
print("Høyeste karakter: ", lst_kar[-1])
print("Gjennomsnittskarakteren er: ", round(gjsn_kar, 2))

e) Gjør så programmet skriver ut mediankarakteren!

lst_kar = []
in_kar = 6

while in_kar > 0:
  print("Skriv inn en ny karakter:")
  in_kar = int(input())
  if in_kar > 0 and in_kar < 7:
    lst_kar.append(in_kar)

ant_kar = len(lst_kar)
sum_kar = sum(lst_kar)
gjsn_kar = sum_kar/ant_kar
lst_kar.sort()
if ant_kar % 2 == 0:
  i = int(ant_kar / 2)
  median = (lst_kar[i] + lst_kar[i - 1]) / 2
else:
  i = int(ant_kar / 2)
  median = lst_kar[i]

print("Antall karakterer lagt inn: ", ant_kar)
print("Laveste karakter: ", lst_kar[0])
print("Høyeste karakter: ", lst_kar[-1])
print("Gjennomsnittskarakteren er: ", round(gjsn_kar, 2))
print("Mediankarakter: ", median)

f) La programmet skrive ut typetallskarakteren. Dersom det er flere, bør programmet informere om dette.