Oppgave 1

from random import randint

print(randint(1,6)) # oppgave a

print(randint(1,6) + randint(1,6)) # oppgave b

teller = 0 # oppgave c
for i in range(50):
  if (randint(1,6) + randint(1,6)) > 10:
    teller += 1
print(teller)

teller = 0 # oppgave d
for i in range(100000):
  if (randint(1,6) + randint(1,6)) > 10:
    teller += 1
print(round(teller / 100000 * 100, 2))

teller = 0 # oppgave e
for i in range(100000):
  if (randint(1,6) + randint(1,6) + randint(1,6)) > 10:
    teller += 1
print(round(teller / 100000 * 100, 2))

Oppgave 2


# Oppgave a
x = 2
y = 5
print(2 * x + 4 * y - 6)

# Oppgave b
x = 6
y = 1
print(2 * x + 4 * y - 6)

x = 1
y = 1
print(2 * x + 4 * y - 6)

Oppgave 3


# Fasit på hele oppgaven
x = 3
y = 8
print("x er", x)
print("y er", y)
print("x+y =", x+y)
print("x-y =", x-y)
print("5x-8y =", 5*x - 8*y)

Oppgave 4


# Oppgave a
print("\nLa oss regne litt PYTAGORAS!")
print("-" * 40)
print(" " * 10, "|\\")
print(" " * 10, "| \\")
print(" " * 10, "| \\")
print(" " * 10, "|  \\")
print(" " * 7, "b |  \\")
print(" " * 10, "|   \\ c")
print(" " * 10, "|   \\")
print(" " * 10, "|    \\")
print(" " * 10, "|    \\")
print(" " * 10, "|     \\")
print(" " * 11, "----------")
print(" " * 16 + "a")
print("-" * 40)

# Oppgave b
print("\nHva ønsker du å regne ut? (a, b eller c)")
valg = input()

# Oppgave c
if valg == "c":
  a = float(input("Hva er lengden på a --> "))
  b = float(input("Hva er lengden på b --> "))
  print(f"\nLengden på c blir da {round((a*a + b*b) ** 0.5, 2)}")
  print("-" * 40)
elif valg == "a":
  b = float(input("Hva er lengden på b --> "))
  c = float(input("Hva er lengden på c --> "))
  print(f"\nLengden på a blir da {round((c*c - b*b) ** 0.5, 2)}")
  print("-" * 40)
elif valg == "b":
  a = float(input("Hva er lengden på a --> "))
  c = float(input("Hva er lengden på c --> "))
  print(f"\nLengden på b blir da {round((c*c - a*a) ** 0.5, 2)}")
  print("-" * 40)