La oss først prøve å lage en terning med en micro:bit. Det første vi må bestemme er hva det er som skal aktivere terningen. Med en micro:bit så kan dette legges til forskjellige «hendelser», men enn så lenge så benytter vi oss bare av «A»-knappen.

Når knappen trykkes, så trenger vi en tilfeldig verdi mellom 1 og 6, og deretter vise det bildet som hører til denne verdien.

I denne koden, så starter vi med å sette en tilfeldig verdi til en variabel som heter «t1». Deretter spør vi om verdien er 1, 2, 3 osv, og tegner opp det riktige bildet deretter.

Lag ferdig denne koden 🙂