Her ser du et forslag til hvordan jeg har valgt å lage mitt program. Denne oppgaven kan selvfølgelig løses på mange forskjellige måter.

# Program for å kryptere tekst ved å forskyve plasser i alfabetet
# Vi benytter dette alfabetet
alfabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ?!.,:-)(; " # 68 TEGN
melding = "Andreas er ikke så hyggelig som alle tror!" # Melding som skal krypteres
key = 19 # Krypteringsnøkkel: antall plasser som forskyves
krypt_mld = "" # Variabel som skal inneholde den krypterte meldingen

for i in melding: # Starter en løkke som tar bokstav for bokstav i meldingen
  pos = alfabet.find(i) # Finner posisjon i alfabet
  pos = pos + key # Finner ny posisjon i alfabet
  if pos > 67: # Dersom posisjon blir for stor, så starter den å telle på nytt
    pos = pos - 68
  krypt_mld = krypt_mld + alfabet[pos] # Legger kryptert bokstav til den krypterte meldingen

print(krypt_mld) # Skriver ut den krypterte meldingen