For det første så må vi få et tall fra brukeren:

# Skriv tall på utvidet form
print("Hvilket tall vil du skrive på utvidet form?")
tall = input()

Tallet jeg får her vil bli behandlet som en tekst. Det betyr at jeg ikke kan benytte variabelen tall til å kalkulere, men det trenger jeg heller ikke. Derimot så må jeg vite hvor mange siffer tallet består av:

# Skriv tall på utvidet form
print("Hvilket tall vil du skrive på utvidet form?")
tall = input()

ant = len(tall)

…og dette er stort sett det jeg trenger. Alt jeg skal gjøre nå er å skrive ut en linje for hvert siffer:

# Skriv tall på utvidet form
print("Hvilket tall vil du skrive på utvidet form?")
tall = input()

ant = len(tall)

print("{} kan skrives som summen av følgende tall:".format(tall))
for i in range(ant):
    print(tall[i], "* 10 ^",(ant - i - 1))

Linje 8 lager en løkke som kjøres en gang for hvert siffer (ant). Deretter skriver jeg ut sifferet (tall[i]), ganger det med en tierpotens, som er opphøyd i (ant – i – 1). Tenk litt på denne og se om du får det til å bli logisk.