Når vi skal begynne å lage et slikt program, så lønner det seg å ta det steg for steg. Vi begynner med starten, der programmet skal få et tall fra brukeren:

# Gjør om tall til standardform
print("Skriv inn et tall som du vil gjøre om til standardform:")
tall = int(input())

Dette er alt vi trenger til denne oppgaven. Tallet som brukeren legger inn ligger nå i variabelen ‘tall’. Vi bruker ‘int’ rundt ‘input’ for at python skal skjønne at det dreier seg om et heltall, ikke en tekst.

Deretter så må vi tenke slik vi selv ville tenkt når vi skal løse en slik oppgave. Hvor mange siffer er det i tallet? For å sjekke dette, så kan vi la python telle antall tegn i tallet etter at det er gjort om til en tekst (string):

# Gjør om tall til standardform
print("Skriv inn et tall som du vil gjøre om til standardform:")
tall = int(input())

# La oss finne ut hvor stort tallet er (hvor mange siffer)
ant = len(str(tall))

Da er vi snart ferdig. Nå trenger vi bare å finne tallet vi skal benytte i svaret, og hvilken tierpotens vi skal benytte:

# Gjør om tall til standardform
print("Skriv inn et tall som du vil gjøre om til standardform:")
tall = int(input())

# La oss finne ut hvor stort tallet er (hvor mange siffer)
ant = len(str(tall))

# Så må vi flytte komma slik at det står på riktig plass
st_frm = tall/10 ** (ant - 1)

# Da er vi klare til å skrive ut tallet på standardform
print(tall, " på standardform blir: ", st_frm, " * 10 ^", (ant-1))