Her en et forslag på hvordan man kan løse a-oppgaven:

print("Hvilket trekanttall vil du se?")
valg = int(input())
sum = 0

for i in range(valg):
  print("* " * (i + 1))
  sum = sum + (i + 1)
print("Trekanttall nr {} er {}!".format(valg,sum))

For å finne en løsning på b-oppgaven må vi være litt kreative. Altså; hvor mange mellomrom (» «) ønsker vi å legge til først i hver linje? Se linje 6 her:

print("Hvilket trekanttall vil du se?")
valg = int(input())
sum = 0

for i in range(valg):
  print(" " * (valg - i),"* " * (i + 1))
  sum = sum + (i + 1)
print("Trekanttall nr {} er {}!".format(valg,sum))