Et enkelt program som genererer fibonacci-tall:

fib = [1,1,2] # Starter fibonaccis tallrekke

for i in range(17): # Jeg skal jo legge til 17 tall!
  fib.append(fib[-1] + fib[-2]) # Legger til et nytt tall som er summen av de to siste

print(fib) # Skriver ut lista etter at tallene er lagt til

ffib = [] # Oppretter ny liste som skal inneholde forholdstall

for i in range(19): # 20 tall gir 19 forholdstall
  ffib.append(fib[i+1] / fib[i]) # Alle tall delt på det foregående

print(ffib) # Skriver ut forholdslista