La oss først lage et program som ramser opp de 100 første tallene:

for i in range(100):
  print(i)

Denne koden ramser opp de 100 første tallene. Husk at datamaskiner mener at det første tallet er 0. Hvordan skal vi få programmet til å ramse opp tall fra 1 til 100? Prøv «print(i + 1)»!

Partall er tall som kan deles på 2. Det betyr at dersom jeg ganger de 100 første tallene med 2, så får jeg de 100 første partallene:

for i in range(100):
  print(i * 2)

Men hva med kvadrattall, rektangeltall og trekanttall? Vel, vi kan løse det slik:

print("Hva slags tall ønsker du å se?")
print("Partall (p)\nOddetall (o)\nKvadrattall (k)\nRektangeltall (r)\nTrekanttall (t)")
valg = input()

if valg == "p":
 for i in range(100):
  print(i * 2)
elif valg == "o":
 for i in range(100):
  print(i * 2 + 1)
elif valg == "k":
 for i in range(100):
  print(i * i)
elif valg == "r":
 for i in range(100):
  print(i * (i + 1))
elif valg == "t":
 for i in range(100):
  print(i * (i + 1) / 2)
else:
 print("Ugyldig valg!")