# En kalkulator for å regne ut Pytagoras
from math import sqrt
########################################
# Skriv inn verdien på kateter (a og b) og hypotenus (c)
# Den verdien som er ukjent setter du til 0
a = 3
b = 4
c = 0
########################################
if c == 0:
  c = sqrt(a**2 + b**2)
  print("Hypotenusen (c) er:", round(c,2))
if a == 0:
  a = sqrt(c**2 - b**2)
  print("Kateten (a) er:", round(a,2))
if b == 0:
  b = sqrt(c**2 - a**2)
  print("Kateten (b) er:", round(b,2))